VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť 3A s.r.o. pod obchodnou značkou AIRCON poskytuje inštaláciu a nájom zariadení – klimatizácie a tepelné čerpadlá. Pre nájom zariadení platia nasledujúce obchodné podmienky ak sa zmluvné strany písomne nedohodli ináč.