Montáž klimatizácie

Montáž klimatizácií je relaizovaná našimi pracovníkmi ktorý majú v danom odvetví dlhoročnú prax a sklúsenosti. 

 

Inštalácia Štandard v cene 240€ s DPH zahŕňa:

– monáž jednotky v štandardných podmienkach
– 1x Prieraz steny z betónu (do hrúbky 30cm) ak bude hrúbka steny väčšia cena sa navýši o 20€ s DPH
– Základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky
– Odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou samospádom do vzdialenosti 3m
– Vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 3 metrov
– Prepojenie externej a internej jednotky pomocou izolovaných medených potrubí do 3m. Cena za meter izolovaných medených potrubí navyše je 24€/m s DPH
– Prepojenie externej a internej jednotky pomocou komunikačného kábla 4 alebo 5 x 1,5 CYSY do 3 metrov
– estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia do dĺžky 3m.
– Vákuovanie potrubí a vákuová skúška
– Uvedenie klimatizácie do prevádzky
– Skúška funkčnosti
– Zaškolenie podľa návodu
– Preberací protokol k montáži

Doprava:

V Bratislava a okolí do 25 km je doprava zadarmo. Mimo tejto zóny si účtujeme 0,5€ s DPH / km cesty tam aj späť.

 

Cena inštalácie Štandard nezahŕňa:

– stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce,
– použitie vysokozdvižnej plošiny,
– dodatočné plnenie chladiva (spravidla potrebné pri dĺžke trasy rozvodov chladu viac ako 5 m),
– dodávka a montáž prídavného čerpadla kondenzátu,
– parkovacie poplatky – podľa aktuálneho parkovného,